Spôsob inštalácie náhradnej pneumatiky pre pneumatiky pre vysokozdvižné vozíky

- Nov 17, 2017 -

Po vybratí pneumatiky pre vysokozdvižný vozík sa má nainštalovať náhradná pneumatika. Pred inštaláciou je potrebné potvrdiť, či je tlak v pneumatikách normálny a ak je použitý pred náhradnou pneumatikou, na behúň náhradnej pneumatiky, aby sa vykonala jednoduchá kontrola, či sú škrabance, či je v medzere vložený kameň.

Pred inštaláciou náhradnej pneumatiky vysokozdvižného vozíka je lepšie položiť rozmontovanú pneumatiku na spodku vozidla, aby ste predišli nehode pristátia kolesa spôsobenej vykĺbením zdviháka. Potom môžete vymeniť náhradnú pneumatiku, v tomto procese je ťažšie rezervné koleso a kolieska pevne nastavená, skrutka je príliš vysoká, musíte vyzdvihnúť náhradnú pneumatiku veľmi vysoko. Autor naznačuje, že najlepší môže nájsť niekoho, kto pomôže, ak osoba s nohou alebo nohou proti prevádzke náhradné pneumatiky, zabrániť posunutie.

V skrutke nezabúdajte na to, aby sa skrutka proti smeru hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek skrutkovala, ale podľa poradia uhlopriečky a skrutky je najlepšie, aby každý závit bol taký, aby bol počet závitov konzistentný, aby sa zabezpečilo silu skrutky rovnomerne. Po naskrutkovaní skrutky môžeme vybrať zdvihák (a odstrániť pneumatiku pod vozidlom), aby sa vozidlo vrátilo k zemi. Potom potiahneme každú skrutku podľa sily tela pri demontáži pneumatiky. Je tiež diagonálny.

Nainštalujte náhradnú pneumatiku, vykonajte prvú jednoduchú kontrolu a odstráňte rezervnú pneumatiku umiestnenú na spodku vozidla, aby ste predišli nehodám, potom skrutku skrutky na skrutke na skrutkovom zdvihu a potom odstráňte podľa poradia diagonálnej skrutky, nie v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek


Related Products